Hyvinvoiva Hyvinkää

  • Ennaltaehkäisevä toiminta vaikuttaa niin inhimillisellä kuin taloudellisellakin tavalla. Puututaan ajoissa, haetaan uudenlaisia ratkaisuja hyödyntämällä niin julkisia, yksityisiä kuin kolmannen sektorinkin osaamista. Nyt on esim. tärkeää, että jokainen lapsi ja nuori pääsee ainakin yhteen harrastukseen (Harrastustakuu ) tai kehitetään toimintakykyä ja osallisuutta ylläpitävää senioritoimintaa.
  • Tärkeimmät kohteeni: lapset, nuoret, perheet ja ikäihmiset. Elämän eri vaiheissa tarvitsemme erilaisia asioita. Pidetään huolta lapsistamme, vanhemmistamme, toisistamme, arvostetaan senioreita ja tuetaan erilaisten palveluratkaisujen synnyttämistä kaikille em. kohderyhmille.
  • Myös lähipalveluja tarvitaan - kaikkea ei voi keskittää. Haluan, että jatkossakin tuotetaan kustannustehokkaita kuntapalveluja. Keskittäminen ei aina takaa välttämättä toivottuja tuloksia. Kategorinen esim. kyläkoulujen lakkauttaminen ei ole mielestäni järkevää. Asioita on pohdittava monista eri näkökulmista ja pyrittävä ennustamaan pidemmän aikajänteen vaikutuksia.
  • Yrittäjyyttä ja työllisyyttä kaikin puolin edistävä kuntapolitiikka on tärkeää. Tärkeässä roolissa ovat niin kaavoitusratkaisut, yrityksille tarjottava tuki ja apu, ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuus kuin kaikki työllisyyttä edistävät, moniammatillisessa yhteistyössä synnytetyt ratkaisut. Ilman uutta yrittäjyyttä, ei synny myöskään työpaikkoja.
  • Kunnan talouden pitää olla kunnossa, muuten käy huonosti. Nyt vaaditaan uudistuskykyisyyttä palvelujen järjestämisessä, koska palvelujen ja talouden pitää olla aina tasapainossa. Kunta vastaa tietyistä palveluista, mutta kunnan ei tarvitse kaikkea itse tuottaa. Niinpä tulee aktiivisesti tutkia erilaisia tapoja järjestää palveluja joko kunnan, yksityisen tai kolmannen sektorin toimesta. Palvelujen järjestämisessä tulee lähtökohtana olla ns. käyttäjälähtöisyys eli palvelujen käyttäjien kokemustieto pitää saada mahdollisimman paljon mukaan kehittämään palveluja.
  • Yhteisöllisyys rakentuu yhdessä tekemällä. Kunnallinen päätöksenteko edellyttää yhteistyötä, toisten mielipiteiden arvostamista ja vahvaa neuvottelutaitoa. Ratkaisuja pitää nyt hakea luovilla tavoilla ja uudenlaisilla verkostoilla, mutta yhdessä. Kunta olemme me!